Chcesz wiedzieć więcej o Funduszach Europejskich? :

Portal Funduszy Europejskich

Portal Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - znajdziesz w nim odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące aplikowania o środki unijne, terminy naboru wniosków, zbiory dobrych praktyk i wiele innych. Na portalu można również znaleźć dane kontaktowe punktów informacji europejskiej, które znajdują się w całej Polsce i służą pomocą w kontekście konsultacji i wsparcia w procesie składania wniosku projektowego. Listę tych punktów i ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj.

Mapa Dotacji UE

Serwis prezentuje wszystkie realizowane w Polsce projekty współfinansowane z funduszy UE.

euroman.gov.pl - Portal dla Dzieci i Młodzieży o FE

Portal dla Dzieci i Młodzieży o Funduszach Europejskich. 

Centrum Projektów Europejskich

Centrum Projektów Europejskich jest państwową jednostką budżetową, utworzoną przez Ministra Rozwoju Regionalnego w celach wspierania instytucji realizujących programy operacyjne Współpracy Transgranicznej i Współpracy Międzyregionalnej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) oraz wspieranie instytucji realizujących program operacyjny Kapitał Ludzki i podmiotów odpowiedzialnych za upowszechnianie wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS) w zakresie innowacyjności i współpracy ponadnarodowej. Jednocześnie Centrum Projektów Europejskich wspiera działanie Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. (materiały promocyjne)

Polska Pięknieje - 7 cudów Funduszy Europejskich

Konkurs „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” organizowany jest przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych przedsięwzięć dotyczących rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, współfinansowanych z Funduszy Europejskich. (materiały promocyjne)

Eurolider

Konkurs EUROLIDER polega na wyróżnieniu osób, które swoim zaangażowaniem na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz aktywizacji mieszkańców, sięgając po Fundusze Europejskie, zmieniają na lepsze otaczającą  rzeczywistość. (materiały promocyjne)
 

Kontakt
Stowarzyszenie Media Dizajn / Szczeciński Inkubator Kultury
al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin

tel. 91 424 04 64
fax 91 421 02 04

www.inkubatorkultury.szczecin.pl
www.mediadizajn.pl

Kontakt:
Kinga Rabińska, koordynator projektu FUNdusze na Kulturę
e-mail: krabinska@mediadizajn.pl

Emilia Wolf, asystent projektu FUNdusze na Kulturę
e-mail: ewolf@mediadizajn.pl

Olga Łozińska, koordynator lokalny (Szczecin i Gdańsk)
e-mail: olozinska@mediadizajn.pl

Kamila Gębska, organizacja akcji ambientowych
e-mail: kgebska@mediadizajn.pl

design by fast4net