3 października 2012
Miasto:
Warszawa

Województwo:
mazowieckie

Beneficjent:
Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii I Kultury Narodowej

Program:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2012

Renowacja elewacji wschodniej elewacji Zamku Królewskiego ma przywrócić pełną świetność jego wizerunkowi od strony Wisły. Najbardziej okazale prezentuje się skrzydło saskie, o bogatej bryle i aranżacji architektonicznej oraz kamiennych i sztukatorskich dekoracjach rzeźbiarskich. Śmiało może ono uchodzić za jedną z najwspanialszych fasad późnobarokowych w architekturze rezydencjonalnej Europy Środkowej.

Ze względu na stan istniejący z widocznymi zabrudzeniami zwłaszcza rzeźb i kamiennego detalu architektonicznego, spękaniami i uszkodzeniami wyprawy tynkarskiej, występującymi miejscami wykwitami soli oraz koloniami mikroorganizmów a także korozją metalowych balustrad i krat elewacja wymaga kompleksowej konserwacji i renowacji. Prace będą polegały na naprawie murów, skuciu uszkodzonych i wykonaniu nowych tynków,  wykonaniu izolacji i naprawie obróbek blacharskich, konserwacji (oczyszczeniu, dezynfekcji, odsoleniu, wzmocnieniu, uzupełnieniu kitów i spoin, hydrofobizacji) rzeźb i elementów wystroju wykonanych w kamieniu oraz narzucie a także konserwacji elementów metalowych. Ponadto zostanie wykonana instalacja ochrony przed ptakami, zmodernizowane zostaną systemy ochrony i monitoringu, całkowitej zmianie ulegnie iluminacja. Projekt przewiduje zmianę kolorystyki fasady, która będzie nawiązywała do historycznego wyglądu.

Realizacja projektu poprawi stan i podniesie efektywność wykorzystania istniejącej infrastruktury obiektu, obniży koszty związane z bieżącymi naprawami. Renowacja radykalnie poprawi estetykę Zamku Królewskiego, co wpłynie na atrakcyjność nie tylko jego ale także panoramy całego Starego Miasta, zarówno w dzień jak też nocą.


Wartość projektu:
7 841 664,82 PLN
Kwota dofinansowania:
5 905 852,34 PLN
Okres realizacji projektu
2008-2013
Osoba do kontaktu
Kierownik Projektu
Piotr Piłkowski,
p.pilkowski@zamek-krolewski.pl,
tel. (22)35-55-430

www.zamek-krolewski.pl

 Kontakt
Stowarzyszenie Media Dizajn / Szczeciński Inkubator Kultury
al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin

tel. 91 424 04 64
fax 91 421 02 04

www.inkubatorkultury.szczecin.pl
www.mediadizajn.pl

Kontakt:
Kinga Rabińska, koordynator projektu FUNdusze na Kulturę
e-mail: krabinska@mediadizajn.pl

Emilia Wolf, asystent projektu FUNdusze na Kulturę
e-mail: ewolf@mediadizajn.pl

Olga Łozińska, koordynator lokalny (Szczecin i Gdańsk)
e-mail: olozinska@mediadizajn.pl

Kamila Gębska, organizacja akcji ambientowych
e-mail: kgebska@mediadizajn.pl

design by fast4net