29 października 2012
Miasto:
Warszawa

Województwo:
mazowieckie

Beneficjent:
Miasto Stołeczne Warszawa

Program:
Regionalny Program Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja infrastruktury Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hubnera, który rozpoczął działalność w roku 1945 i był pierwszym otwartym po wojnie teatrem w Warszawie. Przebudowa i modernizacja Teatru ma charakter kompleksowy i obejmuje powiększenie scen teatralnych i tym samym zwiększenie liczby miejsc na widowni, przebudowę korytarzy wewnątrz Teatru oraz budowę pomieszczeń zaplecza. Remont nie dotyczył jedynie elewacji obiektu.

Wielu zmianom uległo także wnętrze – w tym zarówno podstawowym pracom modernizacyjnym dostosowującym budynek do obowiązujących obecnie standardów, jak i ogromnej przemianie pomieszczeń, która z pewnością zostanie zauważona przez widzów. Modernizacja Teatru obejmowała m.in. zakup i montaż wind dla niepełnosprawnych, montaż nowoczesnego oświetlenia i nagłośnienia oraz instalację nowoczesnej wentylacji i klimatyzacji.

Dzięki rozbudowie powierzchnia teatru została powiększona o 700 m2, a kubatura zwiększona o 3500 m3. Rozbudowano wejście główne oraz dobudowano niezależne wejścia do sceny najmniejszej. Powiększono sceny teatralne, dzięki czemu zwiększyła się liczba miejsc na widowni (w sumie w całym teatrze z 470 do 600). W ten oto sposób nazwy trzech Scen: 100, 200 i 300 odzwierciedlają ilość miejsc na widowni, jakimi one dysponują. Umożliwi to realizację nowych przedstawień dla szerszej publiczności. Poza tym dotychczasowa Mała Scena – a obecnie Scena 200 – została przebudowana w całości od nowa. Stała się dzięki temu jednorodnym wnętrzem o powierzchni ok. 260 m2, z niezbędną we współczesnym teatrze możliwością swobodnej konfiguracji przestrzeni i budowania niestandardowej relacji pomiędzy aktorami i widownią oraz nowoczesnym wyposażeniem oświetleniowym i akustycznym.

Nowa scena będzie mogła przyjąć ok. 200 widzów, o 80 więcej niż dotychczasowa Mała Scena Teatru Powszechnego. Wprowadzone nowoczesne rozwiązania techniczne z pewnością sprawią, że widzowie będą mieli okazję oglądać przedstawienia w nowej jakości. Wykonane prace modernizacyjne umożliwią dostępność do sztuki osobom niepełnosprawnym – dzięki budowie odpowiednich podjazdów, zamontowaniu wind wewnątrz budynku. Ponadto przebudowany został parking wraz z drogami dojazdowymi oraz uporządkowana zieleń. Całość zmian z pewnością podniesie atrakcyjność instytucji. Dzięki tej inwestycji Teatr Powszechny zyskał nie tylko nowoczesny i efektowny wygląd, ale przede wszystkim poszerzył przestrzeń realizacji programu artystycznego. Funkcjonalny i nowoczesny budynek teatru wraz z przebudowanym otoczeniem wpłynie również na poprawę wizerunku prawobrzeżnej Warszawy, a także na dostępność, funkcjonalność, efektywnośź energetyczną, bezpieczeństwo oraz estetykę samego budynku i otoczenia.

Okres realizacji projketu:
2007–2010
Wartość projektu:
26 938 337,79 PLN
Kwota dofinansowa:
4 998 793,11 zł

www.powszechny.art.pl


Kontakt
Stowarzyszenie Media Dizajn / Szczeciński Inkubator Kultury
al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin

tel. 91 424 04 64
fax 91 421 02 04

www.inkubatorkultury.szczecin.pl
www.mediadizajn.pl

Kontakt:
Kinga Rabińska, koordynator projektu FUNdusze na Kulturę
e-mail: krabinska@mediadizajn.pl

Emilia Wolf, asystent projektu FUNdusze na Kulturę
e-mail: ewolf@mediadizajn.pl

Olga Łozińska, koordynator lokalny (Szczecin i Gdańsk)
e-mail: olozinska@mediadizajn.pl

Kamila Gębska, organizacja akcji ambientowych
e-mail: kgebska@mediadizajn.pl

design by fast4net