4 października 2012
Miasto:
Warszawa

Województwo:
mazowieckie

Beneficjent:
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego

Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Czy można wykorzystywać  walory kulturowe Mazowsza do wzrostu  konkurencyjności regionu?  Tak – przykładem takiego działania jest realizacja projektu  przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego. Wynikiem inwestycji jest Europejskiego Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej Matecznik-Mazowsze. To wielofunkcyjny obiekt widowiskowo-ekspozycyjy, przyczyniający się do rozwoju  edukacji artystycznej oraz promujący dziedzictwo kulturowe. Łączna powierzchnia użytkowa  obiektu to 6.690,46 m2. Znajduje się tu m.in. scena teatralna, widownia na 580 miejsc czy hall z pomieszczeniami muzealno-wystawienniczymi.
 
PROJEKT: „Matecznik Mazowsze” centrum folklorystyczne
Wartość projektu: 59 055 565,70 PLN                      
Kwota dofinansowania:
39 189 744,09 PLN

www.mazowsze.waw.pl


 Kontakt
Stowarzyszenie Media Dizajn / Szczeciński Inkubator Kultury
al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin

tel. 91 424 04 64
fax 91 421 02 04

www.inkubatorkultury.szczecin.pl
www.mediadizajn.pl

Kontakt:
Kinga Rabińska, koordynator projektu FUNdusze na Kulturę
e-mail: krabinska@mediadizajn.pl

Emilia Wolf, asystent projektu FUNdusze na Kulturę
e-mail: ewolf@mediadizajn.pl

Olga Łozińska, koordynator lokalny (Szczecin i Gdańsk)
e-mail: olozinska@mediadizajn.pl

Kamila Gębska, organizacja akcji ambientowych
e-mail: kgebska@mediadizajn.pl

design by fast4net