30 sierpnia 2012
Miasto:
Szczecin

Województwo:
zachodniopomorskie

Beneficjent:
Muzeum Narodowe w Szczecinie

Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Centrum będzie miejscem opowieści budującej tożsamość mieszkańców Pomorza Zachodniego- opowieści o tym, jak po II wojnie, wskutek decyzji międzynarodowych, doszło tu do wymiany ludności. Dawni mieszkańcy wyjechali, lub zostali wysiedleni. Ci, którzy tu przyjechali lub zostali przywiezieni, byli okaleczeni przez koszmar wojny, deportacje, obozy koncentracyjne, tułaczkę, okupacyjną nędzę.

Dopiero po latach wielu z nich przyznało, że bardzo długo czuli się obco i nieswojo, a właśnie tu musieli budować swoją małą ojczyznę, bo do poprzedniej nie mogli powrócić. Wydawało się że w nowej, ludowej Polsce, na Pomorzu Zachodnim, powstanie społeczeństwo, które, oderwane od swych korzeni, zintegruje się z władzą ludową wokół projektu socjalistycznej utopii. Ale w godzinach próby właśnie tu, pozornie obcy sobie ludzie, umieli razem powiedzieć komunistycznej władzy ,,nie”.

Polskie przemiany datują się od Grudnia 1970 r., przez Sierpień ’80 po przełom ustrojowy w 1989 r., w wyniku którego zmieniła się Europa i zniknęła żelazna kurtyna przez lata dzieląca kontynent. W tych wszystkich wydarzeniach Szczecin uczestniczył, a jego mieszkańcy płacili najwyższą cenę. Celem CDP jest przypominanie i utrwalanie historii politycznych i społecznych przełomów Szczecina, bo wiele jej epizodów nie istnieje w powszechnej świadomości. Nie będzie to opowieść tylko o tym, co było wielkie – prawdziwa historia to również opowieść o ludzkich wyborach, dobrych i gorszych. Będzie to przestrzeń debaty ludzi o różnych poglądach, i różnej pamięci, niekonwencjonalnych projektów edukacyjnych, a także wykorzystanie najnowszych środków przekazu i technik multimedialnych przy tworzeniu wystawy.

Etapy:
- prace budowlane – do końca listopada 2013 r.
- zagospodarowanie terenu – do końca stycznia 2014 r.
- przygotowanie wystawy – do końca lutego 2014 r.
- realizacja wystawy - do czerwca 2014 r.


PROJEKT: Budowa pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy”
Wartość projektu:
24 198 947 PLN
Kwota dofinansowania:
14 691 PLN
Okres realizacji projektu
24 stycznia 2012 – 31 marca 2014
Osoba do kontaktu
Hanna Podsiadła
h.podsiadla@muzeum.szczecin.pl,
te;. 91-4315240

www.muzeum.szczecin.pl

 


Kontakt
Stowarzyszenie Media Dizajn / Szczeciński Inkubator Kultury
al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin

tel. 91 424 04 64
fax 91 421 02 04

www.inkubatorkultury.szczecin.pl
www.mediadizajn.pl

Kontakt:
Kinga Rabińska, koordynator projektu FUNdusze na Kulturę
e-mail: krabinska@mediadizajn.pl

Emilia Wolf, asystent projektu FUNdusze na Kulturę
e-mail: ewolf@mediadizajn.pl

Olga Łozińska, koordynator lokalny (Szczecin i Gdańsk)
e-mail: olozinska@mediadizajn.pl

Kamila Gębska, organizacja akcji ambientowych
e-mail: kgebska@mediadizajn.pl

design by fast4net