2 października 2012
Dzięki RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 udała się rewitalizacja i adaptacja zespołu budynków na potrzeby Instytutu im. Jerzego Grotowskiego. Odwiedź już dziś obiekt zabytkowego klubu wioślarskiego i zobacz instalację autorstwa Macieja Osmyckiego - szczecińskiego plastyka.
W zakresie zrealizowanej inwestycji znalazły się prace rozbiórkowe, roboty architektoniczno-konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacyjne i wyposażenie w niezbędny sprzęt. Inwestycję rozpoczęto we wrześniu 2008 r.

Adaptowany obiekt jest zabytkowym klubem wioślarskim, wybudowanym w roku 1910 według projektu Conrada Helbiga. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 412/W.m w roku 1982.

Jest zlokalizowany w pobliżu historycznego centrum Wrocławia - Ostrowa Tumskiego, na terenie bogatym w zabytki infrastruktury technicznej, na którym w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przewidziano budowę lub rozbudowę obiektów akademickich oraz włączenie do obszarów turystycznych Wrocławia.

Przydatne linki:
www.funduszenakulture.pl
www.grotcenter.art.pl


Kontakt
Stowarzyszenie Media Dizajn / Szczeciński Inkubator Kultury
al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin

tel. 91 424 04 64
fax 91 421 02 04

www.inkubatorkultury.szczecin.pl
www.mediadizajn.pl

Kontakt:
Kinga Rabińska, koordynator projektu FUNdusze na Kulturę
e-mail: krabinska@mediadizajn.pl

Emilia Wolf, asystent projektu FUNdusze na Kulturę
e-mail: ewolf@mediadizajn.pl

Olga Łozińska, koordynator lokalny (Szczecin i Gdańsk)
e-mail: olozinska@mediadizajn.pl

Kamila Gębska, organizacja akcji ambientowych
e-mail: kgebska@mediadizajn.pl

design by fast4net