30 lipca 2012
Jak zawsze w ostatni piątek miesiąca przez Szczecin przejechała Masa Krytyczna. Uczestnicy przejazdu mieli na sobie koszulki z hasłem "Fundusze Europejskie i rowery skracają drogę do kultury", promujące projekt FUNdusze na Kulturę, realizowany przez Stowarzyszenie Media Dizajn w partnerstwie z łódzką Fabryką Sztuki. Zobacz galerię zdjęć!

Przejazd Masy Krytycznej odbył się również w tym dniu w Łodzi. Rowerzyści przejazdu dostali koszulki z hasłem "FUNdusze Europejskie i rowery skracają drogę do kultury". Koszulki będą rozdawane również podczas kolejnych Mas, m.in. w Warszawie, Katowicach czy Wrocławiu. Jest to część projektu FUNdusze na Kulturę realizowanego przez Stowarzyszenie Media Dizajn w partnerstwie z łódzką Fabryką Sztuki.

Dlaczego projekt jest ważny?

Statystyki przedstawiające świadomość społeczną dotyczącą tematu Funduszy Europejskich nie nastrajają pozytywnie. Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ok. 30% osób w Polsce wciąż nie wie, czym są FE. Istotnym działaniem zatem jest promowanie projektów finansowanych z FE i informowanie społeczeństwa o korzyściach płynących z wykorzystania środków unijnych. I właśnie dlatego powołany do życia został innowacyjny projekt FUNdusze na Kulturę (ang. FUNds for Culture) w ramach Konkursu dotacji na promocję Funduszy Europejskich.

FUNdusze, czyli jakie akcje?

Planowane akcje promocyjno-informacyjne będą przeprowadzane w niekonwencjonalny sposób, mający na celu zainteresować mieszkańców, przechodniów czy też podróżujących liniami PKP. Ciekawą formą zwrócenia uwagi będą instalacje artystyczne ustawione przed instytucjami, które zrealizowały jeden z wyselekcjonowanych - jako najlepszy - projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Pierwsze instalacje stanęły w Gdańsku - przy Centrum św. Jana oraz przy Zielonej Bramie, gdzie oficjalnie otwarto Festiwal Szekspirowski.

Fot. Zielona Brama, Gdańsk. Żuraw promujący projekty współfinansowane przez FE

Podróżujący pociągami otrzymają grę miejską promującą wybrane projekty w miastach, a także informacje dotyczące tych projektów. Organizatorzy współpracują również z koordynatorami rowerowych Mas Krytycznych, podczas których uczestnicy otrzymają koszulki promujące zarówno działania kulturalne, jak i rowerowy styl życia w mieście.

Kolejnym ważnym działaniem są spotkania networkingowe - dwudniowe intensywne konsultacje z zakresu aplikowania, realizacji i rozliczania projektów. Spotkania będą dla potencjalnych beneficjentów okazją nie tylko do zapoznania się z najlepszymi praktykami w zakresie realizacji projektów kulturalnych, ale także do zasięgnięcia opinii ekspertów ds. Funduszy Europejskich nt. planowanego do złożenia wniosku. Jednym z efektów tych spotkań będzie wydany na koniec projektu Poradnik Dobrych Praktyk.Kontakt
Stowarzyszenie Media Dizajn / Szczeciński Inkubator Kultury
al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin

tel. 91 424 04 64
fax 91 421 02 04

www.inkubatorkultury.szczecin.pl
www.mediadizajn.pl

Kontakt:
Kinga Rabińska, koordynator projektu FUNdusze na Kulturę
e-mail: krabinska@mediadizajn.pl

Emilia Wolf, asystent projektu FUNdusze na Kulturę
e-mail: ewolf@mediadizajn.pl

Olga Łozińska, koordynator lokalny (Szczecin i Gdańsk)
e-mail: olozinska@mediadizajn.pl

Kamila Gębska, organizacja akcji ambientowych
e-mail: kgebska@mediadizajn.pl

design by fast4net