29 października 2012
Miasto:
Łódź

Województwo:
łódzkie

Beneficjent:
Urząd Miasta Łodzi

Program:
Regionalny Program Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Najstarsza łódzka elektrownia EC 1 powstała w roku 1907 i służyła mieszkańcom miasta aż do roku 2001. Wyjątkowy, postindustrialny charakter budowli, w większości został zachowany w niezmienionej formie od czasu zatrzymania produkcji energii, a jedynie „wkomponowany” w nową funkcję miejsca. Zachowano również występujące formy  wyposażenia terenu jak słupy trakcji elektrycznych czy ciągi rur technologicznych. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi odtworzono historyczne założenia ogrodu przed budynkiem dawnego Zarządu Elektrowni. Realizacja projektu finansowanego z Funduszy Europejskich zaowocuje tym, iż w sercu miasta, w sąsiedztwie Dworca Łódź Fabryczna, powstanie interaktywne centrum nauki i techniki oraz centrum kulturalne pełniące także funkcję Centrum Sztuki Filmowej.

Główne działania w ramach projektu obejmują:
- renowację i modernizację obiektów na obszarach poprzemysłowych oraz ich adaptację do nowych funkcji,
- prace konserwatorskie, restauratorskie lub inne roboty budowlane dopuszczalne w przypadku zabytków i obiektów historycznych w celu przystosowania ich do nowych funkcji,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej rewitalizowanych terenów.

Rewitalizacja obiektów uwzględnia rangę i charakter obszaru, nawiązując do historycznego charakteru obiektów. Historyczny układ i „gęstość zabudowy” obszaru zostaną w znacznym stopniu odtworzone. W całości zachowana zostanie kubatura, forma i w większości zewnętrzne cechy elewacji budynków z charakterystycznymi detalami w celu utrzymania klimatu historycznego.

W obiektach EC-1 Zachód planowane jest uruchomienie nowoczesnej jednostki kultury, o charakterze interaktywnego centrum nauki i techniki.

Obiekty EC-1 Wschód wykorzystane zostaną do utworzenia centrum kulturalnego, posiadającego zróżnicowane przestrzenie ekspozycyjne, studia i warsztaty pracy artystycznej oraz pełniącego funkcje usługowe w obszarze kultury („Centrum Sztuki Filmowej”). Teren otaczający obiekty zostanie zagospodarowany i udostępniony jako przestrzeń publiczna.

Partnerami Miasta w projekcie „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” są:
Fundacja Sztuki Świata oraz Instytucja Kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury”.

Projket: Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne
Okres realizacji projektu: 2008 –2012
Wartość projektu: 266 000 000 PLN                          
Kwota dofinansowania: 82 758 127,51 PLN

www.ec1lodz.pl
 Kontakt
Stowarzyszenie Media Dizajn / Szczeciński Inkubator Kultury
al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin

tel. 91 424 04 64
fax 91 421 02 04

www.inkubatorkultury.szczecin.pl
www.mediadizajn.pl

Kontakt:
Kinga Rabińska, koordynator projektu FUNdusze na Kulturę
e-mail: krabinska@mediadizajn.pl

Emilia Wolf, asystent projektu FUNdusze na Kulturę
e-mail: ewolf@mediadizajn.pl

Olga Łozińska, koordynator lokalny (Szczecin i Gdańsk)
e-mail: olozinska@mediadizajn.pl

Kamila Gębska, organizacja akcji ambientowych
e-mail: kgebska@mediadizajn.pl

design by fast4net