29 października 2012
Miasto:
Łódź

Województwo:
łódzkie

Beneficjent:
Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Mateusza w Łodzi

Program:
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych

Celem projektu jest poprawa estetyki zabytkowego kościoła, zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich,poprawa funkcjonowania wnętrza nie tylko dla funkcji sakralnych ale i kulturowych. Projekt przyczyni się do przywrócenia ładu architektonicznego i przestrzennego jak również do stworzenia warunków sprzyjających ożywieniu społecznemu na rewitalizowanym obszarze. Niniejszy projekt przyczynia się do neutralizacji niekorzystnych zjawisk społecznych występujących w Dzielnicy Łódź-Śródmieście. Obecnie beneficjent przystępuje do wykonywania prac konserwatorsko, restauratorskich i modernizacyjnych w obiekcie kościoła.

Wartość projketu:
2.620.000,00 PLN
Wartość dotacji:
2.042.889,07 PLN
Okres realizacji:
 Od 10.06.2011 r. do 29.11.2013 r.
Miejsce realizacji:
Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Mateusza w Łodzi
ul. Piotrkowska 279/283,
90-457 Łódź
Adres www:
www.mateusz.org.pl
Osoba do kontaktu:
Beata Hejman-Soczyńska,
e-mail:betaths@mateusz.org.pl
 Kontakt
Stowarzyszenie Media Dizajn / Szczeciński Inkubator Kultury
al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin

tel. 91 424 04 64
fax 91 421 02 04

www.inkubatorkultury.szczecin.pl
www.mediadizajn.pl

Kontakt:
Kinga Rabińska, koordynator projektu FUNdusze na Kulturę
e-mail: krabinska@mediadizajn.pl

Emilia Wolf, asystent projektu FUNdusze na Kulturę
e-mail: ewolf@mediadizajn.pl

Olga Łozińska, koordynator lokalny (Szczecin i Gdańsk)
e-mail: olozinska@mediadizajn.pl

Kamila Gębska, organizacja akcji ambientowych
e-mail: kgebska@mediadizajn.pl

design by fast4net