4 października 2012
Miasto:
Katowice

Województwo:
śląskie

Beneficjent:
Miasto Katowice

Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Promowany jest jako miejsce magiczne. O ile z magią nie ma nic wspólnego, Nikiszowiec jest z pewnością unikatowym w skali światowej osiedlem robotniczym z początku XX wieku, wybudowanym przy dawnej kopalni Giesche. Obecnie przekształca się w miejsce spotkań artystów, tworząc warunki dla kontynuacji śląskich tradycji kulturalnych. Przyczyniła się do tego m.in. rewitalizacja budynku dawnej pralni z maglem, w wyniku której uruchomiono Odział Muzeum Historii Katowic – Dział Etnologii Miasta. Miejsce to służy organizacji wystaw stałych i czasowych oraz koncertów i wykładów. Rewitalizacja Nikiszowca jest pełna – nie tylko dokonano remontu budynku, ale także pomyślano o aktywizacji społeczności lokalnej oraz kultywowaniu tradycji regionalnych.

PROJEKT: Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4
Okres realizacji projektu: 2009–2010
Wartość projektu: 3 789 824,28 PLN                         
Kwota dofinansowania: 3 185 494,49 PLN

www.nikiszowiec.pl


Kontakt
Stowarzyszenie Media Dizajn / Szczeciński Inkubator Kultury
al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin

tel. 91 424 04 64
fax 91 421 02 04

www.inkubatorkultury.szczecin.pl
www.mediadizajn.pl

Kontakt:
Kinga Rabińska, koordynator projektu FUNdusze na Kulturę
e-mail: krabinska@mediadizajn.pl

Emilia Wolf, asystent projektu FUNdusze na Kulturę
e-mail: ewolf@mediadizajn.pl

Olga Łozińska, koordynator lokalny (Szczecin i Gdańsk)
e-mail: olozinska@mediadizajn.pl

Kamila Gębska, organizacja akcji ambientowych
e-mail: kgebska@mediadizajn.pl

design by fast4net