1 kwietnia 2012
Miło nam oznajmić, iż projekt Stowarzyszenia Media Dizajn „FUNdusze na Kultuę” złożony w partnerstwie z łódzką Fabryką Sztuki w ramach konkursu dotacji na promocję Funduszy Europejskich do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego został uznany za jeden z najlepszych i uzyskał dofinansowanie na realizację.

Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ok. 30% osób w Polsce wciąż nie wie, czym są Fundusze Europejskie. Wynika to z kilku powodów, takich jak brak głębszego zrozumienia ich celów, dostępności i efektów wykorzystania, a także wpływu na codzienne życieprzeciętnego Kowalskiego. Jednym ze sposobów na zmianę postrzegania Funduszy Europejskich jest zmiana samego sposobu prezentowania informacji z tego zakresu, właściwe wykorzystywanie przykładów dobrych praktyk oraz emocjonalne powiązanie odbiorcy z miejscami realizacji projektów współfinansowanych.

Temu służyć ma projekt FUNdusze na Kulturę (ang. FUNds for Culture), realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Głównym celem projektu jest więc zwiększenie poziomu wiedzy o Funduszach Europejskich poprzez ich promocję przy wykorzystaniu realizowanych lub zrealizowanych projektów współfinansowanych, ze szczególnym uwzględnieniem działań i inwestycji z zakresu kultury. Odbywać się to będzie poprzez realizację dwóch rodzajów działań (networkingowych i ambientowych) w sześciu miastach Polski, tj. w Szczecinie, Gdańsku, Łodzi, Warszawie, Katowicach i Wrocławiu. Naszym celem jest przybliżyć Polakom temat Funduszy Europejskich i na konkretnych przykładach pokazać im, że projekty współfinansowane nie muszą być nudne i skomplikowane.

W ramach projektu planowane są działania:

  • sieciujące czyli cykl 6 spotkań w 6 miastach Polski, podczas których promowane będą najlepsze projekty, a potencjalni beneficjenci będą mieli szansę skonsultować swój pomysł na projekt, znaleźć partnerów i uczestniczyć w warsztatach służących podniesieniu kompetencji menedżerskich,
  • promocyjno-informacyjne w formie akcji ambientowych.

Wkrótce rozpoczniemy rekrutację na spotkania sieciujące. Śledźcie nas też na Facebooku.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

Stowarzyszenie Media Dizajn / Szczeciński Inkubator Kultury
al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin
tel. 91 424 04 64

O szczegółach i harmonogramie działań będziemy informować wkrótce.Kontakt
Stowarzyszenie Media Dizajn / Szczeciński Inkubator Kultury
al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin

tel. 91 424 04 64
fax 91 421 02 04

www.inkubatorkultury.szczecin.pl
www.mediadizajn.pl

Kontakt:
Kinga Rabińska, koordynator projektu FUNdusze na Kulturę
e-mail: krabinska@mediadizajn.pl

Emilia Wolf, asystent projektu FUNdusze na Kulturę
e-mail: ewolf@mediadizajn.pl

Olga Łozińska, koordynator lokalny (Szczecin i Gdańsk)
e-mail: olozinska@mediadizajn.pl

Kamila Gębska, organizacja akcji ambientowych
e-mail: kgebska@mediadizajn.pl

design by fast4net